REFORMA UNEI CONSTITUTII CARE NU EXISTA

24.jpg

Despre nepromulgarea Legii nr.429/2003, de revizuire a Constitutiei
[sau nerespectarea dispozitiilor Legii nr.24/2000 si ale art.77 din Constitutie]
Comentariu de Antonie Popescu
Avocat, Bucuresti, Romania

Examinand modalitatea de adoptare si publicare in Monitorul Oficial a Legii de revizuire a
Constitutiei Romaniei se constata ca intrarea ei in vigoare este afectata de inexistenta decretului de
promulgare; in absenta promulgarii legea este lovita de nulitate. Legea de revizuire a Constitutiei a
fost adoptata de Camera Deputatilor la data de 30 iunie si de Senat la data de 1 septembrie 2003.
Textul adoptat de Constituanta care urma sa fie supus referendum-ului este publicat spre neschimbare
in Monitorul Oficial nr.669 din 22 septembrie. Dupa desfasurarea referendumului, rezultatele sale
sunt validate de Curtea Constitutionala pe 23 octombrie 2003.Astfel, procesul de adoptare cu larga
participare populara, a Legii de revizuire este incheiat. Trebuia sa urmeze promulgarea si publicarea
Legii in Monitorul Oficial. Publicarea s-a facut in Monitorul Oficial nr.758/2003. Promulgarea a fost
omisa.In continuare, expunerea intregii problematici.
1. Alin.1 al art.77 din Constitutia adoptata in anul 1991, intitulat “Promulgarea legilor”,
aflat in Sectiunea a 3-a privind Legiferarea, dispune ca “Legea se trimite spre promulgare
Presedintelui Romaniei. Promulgarea se face in termen de cel mult 20 de zile de la primire.”.
2.Textul constitutional de la art.77 nu face distinctie intre categoriile de legi indicate la art.72
alin.1, care sunt Legi constitutionale, legi organice si legi ordinare; prin urmare, potrivit adagiului
“ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”, nici noi nu trebuie sa distingem, rezulta ca
toate legile se promulga. Legea de revizuire este o lege constitutionala – reglementarea fiind
expresa la art.72 alin.2 din Constitutie – deci si ea trebuie promulgata, in conformitate cu prevederile
art.77.
3.In general, in teoria dreptului se arata ca actul promulgarii reprezinta momentul la care puterea
executiva, prin seful statului, se obliga sa respecte, sa aplice prevederile Constitutiei; constitutiile
moderne sunt expresia unui pact intre Popor si Puterea Executiva. Poporul, prin reprezentantii sai din
Adunarea Constituanta elaboreaza si voteaza ansamblul de reguli care formeaza Constitutia. In
momentul promulgarii, prin seful statului, Puterea Executiva isi asuma obligatia generala de a pune
in aplicare si de a respecta Constitutia, de asigura suprematia acesteia prin forta juridica superioara
oricarui alt act normativ sau individual.
4.Dincolo de practica multiseculara a dreptului, obligatia de promulgare a legilor pe care o are
seful statului, ca sef al puterii executive, este intarita de dispozitiile Legii nr.24 din 27 Martie 2000,
modificata si completata de OUG nr.6/2003 si de Legea nr.189/2004.
5.Legea nr.24/2000, inca de la art.1, alin.2 dispune ca actele normative se initiaza, se elaboreaza,
se adopta si se aplica in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, cu dispozitiile prezentei
legi precum si cu principiile ordinii de drept.
6.Potrivit art.10 alin.2, legile se publica imediat dupa promulgare insotite de actul prin care
au fost promulgate, adica decretul de promulgare semnat de Presedintele Romaniei. Per a
contrario, fara decretul de promulgare legile nu se pot publica in Monitorul Oficial, deci nu pot intra
in vigoare. Aceasta practica este general extinsa la nivel European. In Romania, cercetand Monitorul
Oficial se constata ca aceste dispozitii sunt respectate: se regasesc atat legile cat si decretele de
promulgare, publicate concomitent.
7.Exista o singura exceptie: Legea de revizuire din 18 septembrie 2004, adica Legea nr.
429/2003, publicata in Monitorul Oficial nr.669/22 septembrie 2003.
8.Potrivit art.42 alin.2, data legii este aceea la care i se da numar, dupa promulgare! Se pune
firesc intrebarea: cum a putut lua numar Legea de revizuire daca nu exista un decret de promulgare,
deci daca nu a fost promulgata.
9.Pentru controlul integrarii organice in sistemul legislativ, la adoptarea oricarei legi se cere in
mod obligatoriu avizul Consiliului Legislativ.
10.Potrivit art.2 alin.1, lit.j din Legea nr.73/1993 cu modificarile ulterioare, Consiliul Legislativ
este institutia care pastreaza originalul legii si al decretului de promulgare a acesteia. In cazul dat,
Consiliul Legislativ ar trebui sa prezinte avizul sau conform, daca exista – instanta de judecata
urmand sa-i puna in vedere potrivit art.172 Cod Proc. Civ.
11.In evidenta Consiliului Legislativ, a Administratiei Prezidentiale, a Monitorului Oficial NU
exista un decret de promulgare a Legii nr.429/2003 – aspect care poate fi verificat de orice
autoritate sau de oricare alta persoana – de unde deducem ca aceasta Lege NU a fost promulgata !
12.Nepromulgarea Legii de revizuire denota o incalcare a legii nr.24/2000, privind
metodologia de adoptare a actelor normative, ceea ce echivaleaza cu o intrare in vigoare prin
nerespectarea procedurii expres prevazute de legile in vigoare.
13.Este eronata si nu poate fi primita motivatia conform careia Legea constitutionala de revizuire
nu ar trebui promulgata intrucat intra in vigoare “direct” prin aprobarea pe calea referendum-lui
national, intrucat referendum-ul, adica supunerea votului unei largi vointe populare dupa votul mai
restrans al Constituantei nu poate tine locul promulgarii, promulgarea fiind prerogativa rezervata
exclusiv Puterii Executive, putere care se oblige sa respecte prevederile Pactului (Constitutia) cu
Poporul. Astfel, ca in orice teorie contractualista, cele doua parti ale Pactului sunt Poporul (prin
Constituanta si direct, la Referendum) si Puterea Executiva. In caz contrar s-ar ajunge la o situatie
absurda, in care Poporul, dupa ce prin membrii Constituantei a adoptat Constitutia, ar semna un Pact
cu El insusi daca Referendum-ul tine loc de promulgare.
14.Totusi, aceasta Legea de revizuire a fost supusa unui control de constitutionalitate, care nu
trebuia limitat doar la obiectiile ridicate de grupul de senatori si deputati, imediat dupa adoptarea
Legii de catre Constituanta. Astfel, ne apare impardonabil ca aspectul expres reglementat al
promulgarii, sa fie ignorat si sa scape cenzurii Judecatorilor Curtii Constitutionale, care s-au
pronuntat asupra sesizarii din dosarul nr.449A/2003, ocazie cu care s-a dat decizia nr.385/2003.
15.Nu poate fi primita nici explicatia potrivit careia adoptarea Legii de revizuire s-ar supune unei
proceduri speciale, intrucat, in Titlul VI, rezervat Revizuirii Constitutiei, art.147 intitulat chiar
“Procedura de revizuire”, nu instituie o derogare de la obligatia instituita de art.77 privind
promulgarea Constitutiei si nici nu instituie o alta procedura speciala cu privire la promulgare, incat
nu poate fi inlaturat de la aplicare “dreptul comun” prevazut la art.77 alin.2. Deci, si Legea de
revizuire, fiind tot o lege, trebuia promulgata de seful statului pentru a putea fi publicata si pentru a
intra in vigoare in mod valid/valabil.
16.Nepromulgarea unei legi urmata de publicarea ei in Monitorul Oficial fara decretul de
promulgare, constituie o violare grava a normelor constitutionale si legale, care se sanctioneaza
cu nulitatea absoluta. Acest viciu de procedura nu poate fi acoperit.
17.Restabilirea legalitatii este de importanta capitala, fiind atat de un deosebit interes teoretic cat
si de unul practic, cum ar fi: lamurirea cadrului juridic constitutional si legal privind aderarea
Romaniei la Organizatia Pactului Nord-Atlantic (NATO) si la Uniunea Europeana (UE), precum si
privind o serie de drepturi si libertati fundamentale introduse pe calea revizuirii ori pe calea adoptarii
unor acte normative subsecvente – aspecte care intereseaza atat ordinea constitutionala intr-un stat de
drept cat si drepturile si interesele oricarui cetatean roman ori strain sau apatrid aflat pe teritoriul
Romaniei.
18.Nu se stie pentru care motiv, in perioada de la validarea rezultatului referendumului national
privind revizuirea (23 octombrie 2003) si pana publicarea in Monitorul Oficial (29 octombrie 2004)
nu s-a emis Decretul de promulgare si nu a fost semnat de Presedintele Romaniei si publicat.in
Monitorul Oficial.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *