DOSARE FANTOMA LA CURTEA DE APEL BUCURESTI

Unknown3.jpeg

Cercetand mai multe cazuri de manipulare a sistemului ecris, o metoda fiind antedatarea  numarului de intrare al cailor de atac inregistrate la CAB, pentru reintroducerea in termen a caii de atac depusa tardiv,

AMJ a descoperit ca la Curtea de Apel Bucuresti exista dosare care nu sunt inregistrate in sistemul informatic Ecris.

Existand suspiciunea ca astfel de numere de dosare sunt retinute de instante pentru cazuri de antedatare a unor cereri ulterioare, in relatie cu un dosar (2950/2/2014) care nu apare pe portal, cu toate ca dosare anterioare si ulterioare exista,

IMG_8913

am solicitat CAB sa ne precizeze care sunt partile si cauza dedusa judecatii in acest dosar.

 

Mai jos aveti cele trei raspunsuri de la Departamentul de relatii publice din cadrul CAB. Precizam ca acest Departament este condus de un magistrat, in persoana domnului judecator Daniel Gradinaru care este specializat in cauzele penale.

From: relatiicab <relatiicab@just.ro>

To: 

Sent: Friday, December 12, 2014 1:19 PM

Subject: raspunc solicitare

 

Stimata domna,

 

Dosarul cu numarul 2950/2/2014, nu figureaza in sistemul ECRIS ca fiind  inregistrat pe rolul niciunei sectii ale Curţii de Apel Bucureşti. Precizam ca potrivit reglementarilor legale privind cauzele confidentiale, pe rolul instantelor de judecata exista cauze care nu sunt supuse publicitatii in tot, respectiv si cu privire la publicarea numarului cu care este inregistrat dosarul.

 

BIRP  

From: relatiicab [mailto:relatiicab@just.ro]

Sent: Friday, February 06, 2015 1:22 PM

To:

Subject: RE: raspunc solicitare

 

Fiind un dosar confidential, accesul la fisa dosarului il au doar persoanele desemnate. Personalul din cadrul Biroul de Informare şi Relaţii Publice nu au permisiune de acces. Datele  solicitate de dumneavoastră nu pot fi extrase decat din fisa dosarului.

 

BIRP

From: relatiicab <relatiicab@just.ro>

To: 

Sent: Tuesday, March 10, 2015 10:07 AM

Subject: RE: raspunc solicitare

Stimată doamnă,

 

Potrivit art.92 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, orice informaţie în legătură cu dosarele, documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate pot fi puse doar la dispoziţia  avocaţilor, părţilor sau reprezentanţilor părţilor, experţilor şi interpreţilor desemnaţi în cauză.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

10.03.2015

Deci, CAB nu neaga existenta acestui dosar, din contra, arata ca exista dar ca Departamentul de relatii cu publicul nu ar avea acces la el, pentru ca ar fi confidential si nesupus publicitatii!!.

Ultimul raspunsul al CAB din data de 10.03.2015 ar putea duce la concluzia ca nici un dosar nu ar trebui sa fie publicat pe portal (Ecris) deoarece, potrivit propriei interpretari, simpla publicare pe site-ul portaljust ar duce la devoalarea informatiilor “confidentiale” solicitate de AMJ – numele partilor si obiectul cauzei.

Pentru inlturarea oricarui dubiu,  redam mai jos cuprinsul integral si in vigoare al art.92 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti putandu-se observa modul in care intelege Curtea de Apel Bucuresti sa aplice principiile de interpretare a unui text normativ:

(1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă.

(2) Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate de persoanele care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii de solicitare şi a măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă. Au prioritate la consultarea dosarului cauzei, în următoarea ordine: avocaţii, părţile sau reprezentanţii părţilor, experţii şi interpreţii desemnaţi în cauză.

(21) Consilierii de probaţiune au acces în condiţiile legii la dosarul cauzei în care au fost învestiţi de instanţă, fie în faza de judecată prin solicitarea referatului de evaluare, fie în faza execuţional penală prin îndeplinirea tuturor activităţilor specifice sub îndrumarea judecătorului delegat de la compartimentul executări penale.

(3)Cererile prevăzute la alin. (2) se depun în dosarul cauzei.

(4)Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile privind consultarea dosarelor şi eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentanţii mass-mediei se soluţionează de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul acestuia, cu consultarea preşedintelui completului de judecată care soluţionează cauza sau a preşedintelui instanţei la care dosarul este arhivat, în situaţia cauzelor soluţionate definitiv în materie penală, respectiv irevocabil în materie civilă.

(5) Dacă dosarul se află înaintea primului termen de judecată, se va permite reprezentanţilor mass-mediei doar studierea unei fotocopii a rechizitoriului, după asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe, dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private ori se periclitează desfăşurarea procesului penal.

(6)La cerere, reprezentanţilor mass-mediei le pot fi eliberate, în condiţiile alin. (4), fotocopii ale actelor dosarului, inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotărârilor pronunţate ori extrase din acestea, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe, dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private ori se periclitează rezultatul cercetării judecătoreşti.

(7) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la mapele de hotărâri ale instanţei, pe baza solicitării personale, în condiţiile legii. Cererea cu datele de identificare ale solicitantului se aprobă de persoana care coordonează activitatea compartimentului arhivă.

(8) Documentele prevăzute la alin. (2), (5) şi (7) se studiază numai în arhivă, după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi a legitimaţiei de serviciu sau a altui document similar, în cazul reprezentanţilor mass-mediei, şi notarea numelui şi prenumelui acestuia. După studiere, se verifică integritatea documentelor.

(9)Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în şedinţă secretă, cele privind adopţiile, precum şi cele privind autorizarea efectuării percheziţiilor şi confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi emiterea încheierilor privind soluţionarea solicitărilor de transmitere a datelor reţinute în baza Legii nr. 82/2012 pot fi consultate numai de către persoanele menţionate la alin. (2) teza finală, în condiţiile legii. În acelaşi mod pot fi consultate documentele şi evidenţele speciale ale instanţei care presupun confidenţialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite şi alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parţial doar de persoanele menţionate la alin. (2) teza finală.

(10) În cazul dosarelor menţionate la alin. (9) pot fi eliberate fotocopii ale actelor şi hotărârilor din acestea numai persoanelor prevăzute la alin. (2) teza finală.

Intrigati de aceste raspunsuri ca si de caile ascunse pe care le presupune functionarea Ecris-ului, am intrebat si la CSM despre asa-zisele dosare confidentiale si de motivul pentru care nu apar  inregistrate pe portal.

Raspunsul CSM este fara echivoc: nu exista dosare care sa nu fie inregistrate pe portal. Iata insa ca exista!!

Bineinteles, ca ne asteptam ca CSM sa revina asupra raspunsului si sa il nuanteze putin, dupa ce o sa afle noua interpretare a Curtii de Apel Bucuresti cu privire la confidentialitatea dosarelor.

1-4

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *